Bergembiralah Sebab Sakit

Dari Abu Hurairah ra, bergotong-royong dia bersama dengan Rasulullah saw menjenguk orang yang sakit sebab demam, kemudian Rasulullah saw bersabda: “Bergembiralah, sebab Allah telah berfirman:

Itu yakni api-Ku, yang Aku kuasakan terhadap hamba-Ku yang mu’min di dunia biar menduduki (sebagai pengganti) penggalan apinya di akhirat”.
 

(Hadits ini ditakhrijkan oleh Ibnu Majah)

0 Response to "Bergembiralah Sebab Sakit"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel