19 Oktober 2018

Pesan Rasulullah Untuk Fatimah Az-Zahra

10 pesan nasehat wasiat rasulullah kepada fatimah 


10 pesan nasehat wasiat rasulullah kepada fatimah

Ada sepuluh wasiat Rasulullah kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, wasiat ini merupakan mutiara termahal nilainya,khususnya bagi setiap istri yang mendambakan kesalehan. Wasiat tersebut adalah:

1.Wahai Fatimah! Sesungguhnya perempuan yang menciptakan tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan menetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya.

2.Wahai Fatimah! Sesungguhnya perempuan yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscayaAllah akan menimbulkan antara neraka dan dirinya tujuh tabir pemisah.

3.Wahai Fatimah! Sesungguhnya perempuan yang meminyaki rambut anak-anaknya kemudian menyisirnya dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan menetapkan pahala baginya menyerupai pahala memberi makan seribu orang yang kelaparan dan memberi pakaian seribu orang yang telanjang.

4.Wahai Fatimah! Sesungguhnya perempuan yangmembantu kebutuhan tetangga-tetanggany a,maka Allah akan membantunya untukdapat meminum telaga kautsar pada harikiamat nanti.

5.Wahai Fatimah! Yang lebih utama dariseluruh keutamaan di atas ialah keridhaan suami terhadap istri.Andaikata suamimu tidak ridha kepadamu,maka saya tidak akan mendoakanmu.Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami ialah kemurkaan Allah.

6.Wahai Fatimah! Disaat seorang perempuan mengandung, maka malaikat memohonkan ampunan baginya, dan Allah menetapkan baginya setiap hari seribu kebaikan,serta melebur seribu kejelakan. Ketika seorang perempuan merasa sakit akan melahirkan, maka Allah menetapkan pahalab aginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Disaat seorang perempuan melahirkan kandungannya, maka bersihlah dosa-dosanya menyerupai ketika ia dilahirkan dari kandungan ibunya. Disaat seorang perempuan meninggal alasannya ialah melahirkan, maka ia tidak akan membawa dosa sedikit pun, didalam kubur akan menerima taman yang indah yang merupakan bab dari taman surga. Allah menawarkan padanya pahala yang sama dengan pahala seribu orang yang melakukan ibadah haji dan umrah, danseribu malaikat memohonkan ampunan baginya sampai hari kiamat.

7.Wahai Fatimah! Disaat seorang istri melayani suaminya selama sehari semalam,dengan rasa bahagia dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya serta memakaikan pakaian padanya dihari simpulan zaman berupa pakaian yang serba hijau,dan memutuskan baginya setiap rambut pada tubuhnya seribu kebaikan. Allahpun akan menawarkan kepadanya pahala seratus kali ibadah haji dan umrah.

8.Wahai Fatimah! Disaat seorang istri tersenyum dihadapan suaminya, makaAllah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih.

9.Wahai Fatimah! Disaat seorang istri membentangkan ganjal ! tidur untuk suaminya dengan rasa bahagia hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru perempuan itu supaya menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah kemudian dan yang akan datang.

10.Wahai Fatimah! Disaat seorang perempuan meminyaki kepala suami dan menyisirnya,meminyaki jenggotnya dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakaratul simpulan hidup baginya,serta menimbulkan kuburnya bab dari taman surga. Allah pun memutuskan baginya bebas dari siksa neraka sertadapat melintasi shirathal mustaqim dengan selamat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Wajib Kamu Baca

Jasa Dukun Pelet Ampuh Sudah Terpercaya dan Handal Di Indonesia

Jasa Pelet dari Dukun Pelet Ampuh Sudah Terbukti Ampuh dan Tentunya Mahar Murah Reaksi Cepat Dukun pelet adalah:Orang yang memiliki kesangg...