Sebab Siksa Kubur

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. :
Pada suatu hari dikala Rasulullah SAW tengah berjalan melintasi hiythan (pekuburan) di Madinah atau Makkah, ia mendengar bunyi kesakitan dua orang yang sedang mengalami siksa kubur. Nabi Muhammad Saw. Bersabda,”dua orang ini disiksa alasannya melaksanakan dosa besar”. 

Nabi Muhammad Saw. Menambahkan,”benar ! (mereka disiksa alasannya satu dosa besar). Yang seorang tidak membersihkan dirinya dari kotoran air kencing, sementara yang lainnya alasannya suka memfitnah”. Nabi Muhammad Saw. Kemudian meminta sebatang ranting hijau (dari sebuah pohon kurma), mematahkannya (menjadi dua bagian) dan menyimpannya masing-masing satu patahan di atas kedua kuburan itu. Ketika sahabat-sahabatnya bertanya kenapa Nabi Muhammad Saw. Melakukan hal itu, Nabi Muhammad Saw. Menjawab, “aku berharap barangkali sanggup mengurangi siksaan mereka sampai dua batang ranting itu kering” .

0 Response to "Sebab Siksa Kubur"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel